989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Công hàm độc thân

DỊCH VỤ

Công hàm độc thân

1. Tổng quát về công hàm độc thân
2. Xin công hàm độc thân ở đâu?
3. Giấy tờ yêu cầu của bộ công hàm độc thân

1. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG HÀM ĐỘC THÂN

Công hàm độc thân là một bộ hồ sơ chứng nhận một công dân Mỹ hay một thường trú nhân Mỹ còn đang độc thân.

Để được phép đăng ký kết hôn tại Việt Nam, công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ bắt buộc phải có công hàm độc thân. Nếu không có công hàm độc thân thì không thể đăng ký kết hôn được.

2. XIN CÔNG HÀM ĐỘC THÂN Ở ĐÂU?

Công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ cần điền một số mẫu đơn theo yêu cầu của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ, mẫu đơn phải được ký tên trước mặt Công chứng viên và Công chứng viên đó phải được Đổng lý bang xác nhận quyền Công chứng viên. Hồ sơ công chứng xong phải được Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ hợp thức hóa thì mới được coi là hợp lệ và có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Công dân Mỹ có thể  làm công hàm độc thân tại Mỹ hoặc có thể xin tuyên thệ độc thân tại Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam bằng cách đăng ký lịch hẹn online trên website của Lãnh sự và sau đó đến Lãnh sự để tuyên thệ độc thân.

Thường trú nhân bắt buộc phải làm công hàm độc thân tại Mỹ

Thời gian kể từ lúc thu thập giấy tờ cho đến khi hoàn tất bộ công hàm độc thân khoảng 3 tháng.

3. GIẤY TỜ YÊU CẦU CỦA BỘ CÔNG HÀM ĐỘC THÂN

Bộ công hàm độc thân gồm tất cả những giấy tờ sau:

  • Tuyên thệ độc thân
  • Lý lịch cá nhân
  • Tờ khai đăng ký kết hôn
  • Giấy chứng nhận chưa kết hôn Do Lục sự quận hoặc cơ quan tương đương của Mỹ cấp. Giấy này chứng nhận đương sự chưa từng kết hôn từ khi đủ tuổi kết hôn hoặc từ khi ly hôn hoặc khi vợ/chồng chết cho tới nay.
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ cấp
  • Giấy xác nhận sức khỏe – xác nhận hiện tại đương sự không mắc các bệnh về tâm thần
  • Giấy xác nhận không cản trở kết hôn
  • Copy hộ chiếu hoặc Thẻ xanh
  • Giấy ủy quyền: trường hợp người bên Mỹ chưa thể về Việt Nam nộp hồ sơ kết hôn và để tránh mất thời gian, người bên Mỹ nên làm giấy ủy quyền cho vợ/chồng ở Việt Nam thay mặt mình nộp trước hồ sơ đăng ký kết hôn tại Phòng Tư pháp quận/huyện ở Việt Nam để đến khi về tới Việt Nam chỉ cần phỏng vấn, ký hôn thú là xong.
  • Đối với trường hợp đã từng ly hôn hoặc vợ/chồng trước chết thì cần có bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI