989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Đầu tư định cư Mỹ

DỊCH VỤ

Đầu tư định cư Mỹ

1. Visa đầu tư L1
2. Visa đầu tư định cư L1/EB1C

1. VISA ĐẦU TƯ L1

Visa đầu tư L1 là một loại visa cấp cho các nhà quản lý/ điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn sang Mỹ để làm việc cho công ty chi nhánh hoặc công ty con của một công ty tại Việt Nam.

Visa L1 có 2 loại:

 • L1-A dành cho các nhà quản lý/điều hành cấp cao, những người được chuyển sang làm việc cho chi nhánh hoặc công ty con tại Mỹ, hoặc sang Mỹ với mục đích mở văn phòng mới.
 • L1-B dành cho các nhân viên có kỹ năng đặc biệt hoặc kiến thức chuyên môn.

Lợi điểm của visa đầu tư L1:

 • Thời gian xin visa đầu tư L1 nhanh, khoảng 2-5 tháng, làm gấp thì khoảng 2-6 tuần là có visa (đóng thêm phí làm gấp cho USCIS là $2500 USD).
 • Cả gia đình (vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi) được đi theo
 • Điểm ưu việt nhất của visa đầu tư L1 là sau khi có visa đầu tư L1-A và sang Mỹ hoạt động kinh doanh trên 1 năm, đương đơn có thể xin thẻ xanh theo diệ n Thẻ xanh được cấp sẽ là thẻ xanh vĩnh viễn.

Điều kiện xin visa đầu tư L1

Doanh nghiệp và người xin visa L1 cần hội đủ những điều kiện sau:

Đối với doanh nghiệp

 • Hai công ty ở Việt Nam và ở Mỹ phải là một, nghĩa là phải cùng 1 chủ sở hữu hoặc 1 nhóm người sở hữu (cổ phần ít nhất phải là 51%).
 • Cả hai công ty ở Việt Nam và công ty ở Mỹ đều phải đang hoạt động kinh doanh.

Đối với đương đơn xin visa L1

 • Phải là người quản lý/ điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn.
 • Phải làm việc cho công ty Việt Nam ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn.
 • Qua Mỹ phải làm cùng chức vụ là quản lý/điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn.

Quản lý/điều hành cấp cao được Sở di trú định nghĩa như sau:

 • Giữ chức vụ quản lý 1 công ty hoặc 1 bộ phận quan trọng trong công ty
 • Công việc hàng ngày phải đúng bản chất của một quản lý/điều hành cấp cao như hoạch định chiến lược kinh doanh, chính sách công ty, mướn người, đổi người. Lên kế hoạch quảng cáo, tiếp thị…
 • Quản lý/điều hành ít nhất 2 lớp nhân viên

2. VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ L1/EB1C

Visa đầu tư định cư L1/EB1C là visa cho phép một quản lý cấp cao của một doanh nghiệp đa quốc gia từ nước ngoài qua Mỹ định cư và làm việc cho doanh nghiệp đó.

Điều kiện xin thẻ xanh theo diện đầu tư định cư EB1C :

 • Người xin visa đầu tư định cư EB1C phải nắm giữ vị trí của một nhà điều hành hoặc quản lý cấp cao cho công ty tại Việt Nam và công ty tại Mỹ.
 • Người xin visa đầu tư định cư EB1C đã phải làm việc với tư cách là một nhà điều hành hoặc quản lý cấp cao cho công ty ở Việt Nam được ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn hoặc trước khi sang Mỹ theo diện L1
 • Công ty ở Mỹ phải là chi nhánh hoặc công ty con hoặc công ty có đồng sở hữu với công ty bên Việt Nam.
 • Công ty ở Mỹ phải hoạt động từ 1 năm trở lên và có khả năng tài chính để trả lương cho đương đơn xin thẻ xanh
 • Doanh nghiệp ở Việt Nam và Mỹ vẫn đang hoạt động

Có thể nói visa đầu tư L1 là bước đệm để xin thẻ xanh theo diện EB1C vì điều kiện để xin thẻ xanh theo diện EB1C đương đơn phải hội đủ tất cả những yêu cầu của visa L1 và chỉ thêm 1 điều kiện nữa là công ty tại Mỹ phải hoạt động từ 1 năm trở lên.

Như vậy để xin thẻ xanh theo diện EB1C, đương đơn có thể nộp đơn xin thẻ xanh từ Việt Nam trong trường hợp đã có công ty tại Mỹ đang hoạt động trên 1 năm hoặc đương đơn có thể qua Mỹ theo visa L1 để mở chi nhánh và sau 1 năm hoạt động thì xin thẻ xanh theo diện EB1C.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI