989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Ghi chú ly hôn

DỊCH VỤ

Ghi chú ly hôn

1. Tổng quát về ghi chú ly hôn
2. Xin ghi chú ly hôn ở đâu?
3. Giấy tờ yêu cầu của bộ ghi chú ly hôn
4. Nộp hồ sơ ghi chú ly hôn tại phòng tư pháp

1. TỔNG QUÁT VỀ GHI CHÚ LY HÔN

Đối với một số trường hợp, khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, luật Việt Nam quy định người đã từng ly hôn muốn đăng ký kết hôn bắt buộc phải nộp ghi chú ly hôn. Những trường hợp sau đây sẽ phải làm ghi chú ly hôn:

 • Người Việt Nam đã từng kết hôn ở nước ngoài và ly hôn ở ngoài nước Việt Nam.
 • Người Việt Nam đã từng đăng ký kết hôn tại Việt Nam nhưng ly hôn tại nước ngoài.

Quý vị phải nộp hồ sơ ghi chú ly hôn trước, đợi xét duyệt và nhận kết quả xong mới kèm kết quả ghi chú ly hôn cùng với công hàm độc thân để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp không thể có mặt tại Việt Nam để nộp, quý vị có thể ủy quyền cho người thân nộp hồ sơ ghi chú ly hôn trước rồi sau đó về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kêt hôn sau.

2. XIN GHI CHÚ LY HÔN Ở ĐÂU?

Hồ sơ ghi chú ly hôn có thể làm tại Mỹ hoặc làm tại Việt Nam.

L àm hồ sơ ghi chú ly hôn tại Mỹ

Quý vị cần điền một số mẫu đơn theo yêu cầu, kèm theo bản án ly hôn gởi tới Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ để hợp thức hóa.

L àm hồ sơ ghi chú ly hôn tại Việt Nam gồm các bước sau:

 1. Truy cập website của Lãnh sự quán để đặt lịch hẹn online
 2. Đến ngày hẹn đem bản án ly hôn đến Lãnh sự để tuyên thệ ly hôn và công chứng
 3. Sau khi công chứng xong quý vị đem bản án ly hôn đã được công chứng đến Sở ngoại vụ để hợp thức hóa và dịch sang tiếng Việt

3. GIẤY TỜ YÊU CẦU CỦA BỘ GHI CHÚ LY HÔN

 • Tờ khai ghi chú ly hôn
 • Giấy ủy quyền (nếu người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)
 • Bản tuyên thệ cùng tên (nếu có các tên khác nhau)
 • 1 bản photo thẻ xanh hoặc hộ chiếu
 • 1 bản photo quyết định ly hôn

4. NỘP HỒ SƠ GHI CHÚ LY HÔN TẠI PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN/HUYỆN

Hồ sơ ghi chú ly hôn được nộp tại phòng tư pháp quận/ huyện. Gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai ghi chú ly hôn
 • Bộ ghi chú ly hôn
 • 1 bản photo của hộ chiếu hoặc thẻ xanh

Thời gian chờ đợi để có kết quả ghi chú ly hôn khoảng từ 15 – 30 ngày tùy thuộc vào từng quận/ huyện.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI