989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Dịch vụ di trú khác

DỊCH VỤ

Dịch vụ di trú khác

1. Xin visa du lịch
2. Xin visa du học
3. Đổi visa du lịch, trao đổi văn hóa sang visa du học

1. XIN VISA DU LỊCH (B1/B2)

Visa du lịch (B1/B2) là visa không định cư, cho phép những ai muốn đến Mỹ vì mục đích du lịch, kinh doanh hoặc khám chữa bệnh.

Khi bạn xin Visa Du Lịch Mỹ, Lãnh Sự Quán thường thông qua các yếu tố sau để quyết định bạn có được cấp Visa Du Lịch Mỹ hay không?

 1. Mục đích xin Visa Du Lịch Mỹ

Bạn cần trình bày rõ mục đích của bạn đi qua Mỹ để làm gì? Du lịch thăm thân hay công tác hay chữa bệnh?

 1. Khả năng về tài chính

Bạn cần chứng minh bạn có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi của mình.

 1. Sự ràng buộc tại Việt Nam

Sự ràng buộc bạn chắc chắn sẽ quay trở về Việt Nam là yếu tố quan trọng nhất vì nó chứng minh cho viên chức lãnh sự thấy rằng bạn không có ý định trốn lại Mỹ.

Xin visa du lịch Mỹ là tiến trình ngắn nhất trong tất cả các tiến trình xin visa đi Mỹ. Có 4 bước cơ bản:

 1. Điền đơn xin visa online DS-160
  Thủ tục xin visa du lịch Mỹ bắt buộc bạn phải điền đơn online, chứ không thể điền đơn thông thường như xin visa du lịch ở một số nước khác.
 2. Thanh toán lệ phí
  Bạn cần phải thanh toán phí visa cho Chính Phủ Mỹ. Dù bạn có được cấp visa hay không bạn vẫn phải trả chi phí này. Bạn phải thanh toán thành công phí này thì mới có thể đặt lịch hẹn phỏng vấn với Lãnh sự quán Mỹ được. Chi phí này không thể hoàn lại và không thể chuyển nhượng cho người khác.
 3. Đặt lịch hẹn phỏng vấn online
  Một khi bạn đã đặt được lịch hẹn phỏng vấn, bạn sẽ bị giới hạn số lần đổi lịch hẹn. Bạn sẽ phải thanh toán lại chi phí visa nếu lỡ buổi hẹn phỏng vấn. Vì vậy, bạn nên xem xét đặt lịch hẹn phù hợp.
 4. Đến buổi phỏng vấn theo hẹn
  Bạn nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và đến buổi phỏng vấn đúng hẹn.

2. XIN VISA DU HỌC (F1)

Học sinh, sinh viên muốn đến Mỹ để học tập thì phải nộp đơn xin visa du học Mỹ (visa F1). Người nộp đơn xin visa du học Mỹ phải học tại một trường được Sở Di Trú cho phép nhận du học sinh quốc tế.

Sinh viên nuớc ngoài đến Mỹ học tập phải có mục đích học tập cụ thể và phải học toàn thời gian, sinh viên học bán thời gian không thể nào xin visa du học được.

Sau khi chọn được trường sẽ học, bạn cần nộp đơn xin nhập học cho trường kèm theo những giấy tờ cần thiết (tùy theo yêu cầu của mỗi trường). Khi trường đồng ý nhận bạn, trường sẽ gởi cho bạn giấy chấp thuận (gọi là I-20). Bạn phải cầm giấy này cùng với những giấy tờ khác đến buổi phỏng vấn.

Ngoài ra, một yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải chứng minh bạn có đủ tiền trang trải cho việc ăn, ở và học phí trong suốt quá trình bạn học tập tại Mỹ.

Bạn có thể chứng minh bằng những giấy tờ liên quan đến:

 • Công việc làm hiện tại của cha mẹ bạn đủ để chi trả cho việc ăn, học của bạn.
 • Tài sản cố định của gia đình như nhà cửa, xe cộ, đất đai…
 • Tài khoản tiết kiệm ngân hàng của bạn hoặc của cha mẹ bạn

Thủ tục đăng ký lịch phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ của xin visa du học Mỹ cũng giống như xin visa du lịch. Bạn cũng phải trải qua 4 bước như ở trên là điền đơn xin visa online DS-160, đóng tiền, đăng ký lịch hẹn và phỏng vấn.

3. XIN CHUYỂN TỪ VISA DU LỊCH, TRAO ĐỔI VĂN HÓA (J1) SANG VISA DU HỌC (F1)

Nếu bạn đang ở Mỹ với visa Du lịch (B1/B2) hoặc visa Trao đổi văn hóa (J1) và muốn xin chuyển qua visa  du học (visa F1) để được học tại Mỹ, bạn phải tìm trường và nộp đơn xin học tại một trường nào đó, mà trường đó phải là trường được Sở di trú cho phép nhận du học sinh quốc tế, có nghĩa là những trường này phải có khả năng cấp đơn nhập học I-20.

Sau khi đã nộp đơn nhập học và được trường cấp I-20 bạn sẽ dùng I-20 này nộp đơn lên Sở di trú để xin chuyển đổi từ visa hiện tại của bạn sang visa F1.

Thời gian cứu xét của Sở di trú cho diện này trung bình khoảng 3 – 5 tháng.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI