989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Xin ân xá I-601

DỊCH VỤ

Xin ân xá I-601

1. Đơn xin ân xá I-601 là gì?
2. Những trường hợp có thể nộp hồ sơ xin ân xá

1. ĐƠN XIN ÂN XÁ I-601 LÀ GÌ?

Là đơn xin ân xá hoặc đơn xin miễn trừ hình phạt cấm nhập cảnh (I-601)

Khi quý vị bị rơi vào một số trường hợp bị cấm nhập cảnh Mỹ, quý vị có thể được cho phép làm đơn xin miễn trừ hình phạt cấm nhập cảnh bằng cách nộp đơn xin ân xá I-601 hoặc I-601A. Đơn này sẽ được nộp tại Lãnh sự quán, Sở di trú, hoặc cơ quan có thẩm quyền xét duyệt các trường hợp nhập cư và chuyển dạng.

2. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ XIN ÂN XÁ I-601

Dưới đây là một số trường hợp bị cấm nhập mà có thể nộp đơn xin ân xá I-601:

Bị cấm nhập vì hành vi gian dối
Những hành vi gian dối bao gồm: khai gian trong đơn xin visa, đã từng bị từ chối bảo lãnh vì lý do làm hôn nhân giả, nộp giấy tờ giả…

Bị cấm nhập vì có án hình sự như:

 • Án liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện
 • Án liên quan đến chuẩn mực đạo đức
 • Phạm 2 tội hình sự trở lên (tổng cộng án tù trên 5 năm)
 • Tội buôn bán những chất ma túy và các chất gây nghiện
 • Tội mại dâm hoặc tổ chức mại dâm
 • Vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Bị cấm nhập vì là Đảng viên Đảng Cộng Sản

Có 4 trường hợp ngoại lệ. Những trường hợp Đảng viên dưới đây sẽ không bị cấm nhập:

 • Không tự nguyện gia nhập Đảng.
 • Vào Đảng khi dưới 16 tuổi.
 • Vào Đảng theo gia đình, theo truyền thống, luật lệ.
 • Vào Đảng không phải vì lý tưởng chính trị mà vì hoàn cảnh sống

Bị cấm nhập vì lý do sức khỏe

Đương đơn có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ vì những lý do sức khỏe sau:

 • Mắc các bệnh truyền nhiễm.
 • Không chích ngừa.
 • Bị bệnh tâm thần hoặc tàn tật mà có khả năng gây hại đến tài sản, an toàn và phúc lợi của chính họ và người khác.
 • Nghiện ma túy.

Bị cấm nhập vì đã ở Mỹ bất hợp pháp

 • Bị cấm nhập 3 năm đối với những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ trên 6 tháng.
 • Bị cấm nhập 10 năm đối với những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ trên 1 năm.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI