989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Tin mới từ NVC – cho những hồ sơ đang đợi phỏng vấn

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

Thời gian trước đây do ảnh hưởng của  đại dịch Covid 19 làm cho số lượng hồ sơ ứ đọng tại NVC rất lớn, nên NVC đã đưa ra những ưu tiên phỏng vấn trước và sau như sau:

  • Ưu tiên 1: Hồ sơ khẩn cấp và hồ sơ con nuôi
  • Ưu tiên 2: Hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng, fiance, con nhỏ, cha/ mẹ của công dân Mỹ
  • Ưu tiên 3: Hồ sơ bảo lãnh anh chị em, con bảo lãnh cha mẹ
  • Ưu tiên cuối cùng: Hồ sơ bảo lãnh theo diện lao động

Nhưng hiện nay, NVC đã ra thông báo hủy bỏ những ưu tiên trên và quay trở lại phỏng vấn như trước. Nghĩa là những hồ sơ nào hoàn tất trước thì sẽ được xếp lịch phỏng vấn trước. Vì vậy, đối với những hồ sơ nào chưa xong phần NVC, quý vị cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ của mình càng sớm càng tốt để được phỏng vấn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN