989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Lịch Chiếu Khán Di Dân Tháng 03 Năm 2022

Ngày 7 tháng 3 năm 2022

– Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014
– Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên
– Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân: Ngày 22/09/2015
– Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ: Ngày 22/11/2008
– Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2007

BÀI VIẾT LIÊN QUAN