989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

Xin thẻ xanh

DỊCH VỤ

Xin thẻ xanh

1. Các bước xin thẻ xanh tại Mỹ
2. Điều kiện để được xin thẻ xanh tại mỹ
3. Giấy tờ và mẫu đơn yêu cầu cho xin thẻ xanh tại mỹ
4. Xin thẻ xanh 10 năm (xin thẻ xanh vĩnh viễn)

1. CÁC BƯỚC XIN THẺ XANH TẠI MỸ

Xin thẻ xanh là thủ tục nộp hồ sơ xin thay đổi tình trạng cư trú dành cho những người đang có mặt tại Mỹ bằng visa không định cư, chẳng hạn như visa du lịch, visa du học, visa fiance, visa làm việc…

Có nhiều trường hợp khác nhau để xin thẻ xanh ở lại Mỹ: xin thẻ xanh cho vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái.

Thủ tục xin thẻ xanh bao gồm:

 • Kết hôn (cho trường hợp xin thẻ xanh cho vợ/ chồng)
 • Khám sức khỏe
 • Nộp hồ sơ cho Sở di trú để xin chuyển đổi tình trạng cư trú
 • Lăn tay
 • Phỏng vấn với Sở di trú. Tại buổi phỏng vấn quý vị phải chứng minh rằng mối quan hệ với người bảo lãnh là thật.

Xin thẻ xanh cho vợ/chồng
Vài tháng sau khi nộp đơn xin thẻ xanh cho vợ chồng đến Sở di trú, quý vị sẽ nhận được thư mời phỏng vấn. Mục đích của buổi phỏng vấn này là Sở di trú muốn xác nhận xem mối quan hệ của 2 vợ chồng có phải là thật hay không. Vợ chồng có đang chung sống với nhau không. Có giả mạo vì mục đích nhập cư hay không.

Thẻ xanh được cấp cho vợ chồng có hôn thú dưới 2 năm là thẻ xanh có điều kiện (thẻ xanh 2 năm) và sau 2 năm đương đơn phải nộp hồ sơ xin đổi từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm

Xin thẻ xanh cho cha mẹ hoặc con cái
Trường hợp xin thẻ xanh cho cha mẹ hoặc con cái, đa phần sẽ được miễn phỏng vấn. Nhưng cũng có một vài trường hợp bị yêu cầu đi phỏng vấn để Sở di trú xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên hầu hết các hồ sơ xin thẻ xanh cho cha mẹ hoặc con cái, Sở di trú chỉ dựa trên khai sanh và giấy tờ để quyết định mối quan hệ và sẽ gửi thẻ xanh cho quý vị.

Thẻ xanh cấp cho cha mẹ, con là thẻ xanh 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn)

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XIN THẺ XANH TẠI MỸ

Người nước ngoài đang ở Mỹ bằng visa không định cư có thể xin thẻ xanh nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Có hồ sơ bảo lãnh mà visa đã đến ngày đáo hạn.
 • Vẫn đang trong tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ (trừ trường hợp vợ/chồng, con nhỏ và cha mẹ của công dân Mỹ).
 • Không trong trường hợp bị cấm nhập.

3. GIẤY TỜ VÀ MẪU ĐƠN YÊU CẦU CHO XIN THẺ XANH 2 NĂM TẠI MỸ

Người bảo lãnh cần phải nộp những giấy tờ sau đây:

 • Bằng quốc tịch
 • Giấy thuế
 • Giấy chứng nhận việc làm
 • Cùi lương
 • Giấy tự chứng nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh để chứng minh việc làm
 • Giấy đăng ký kết hôn
 • Giấy ly hôn (nếu có)
 • Giấy chứng tử (nếu có)

Đối với người được bảo lãnh, thì phải chứng minh tình trạng cư trú của mình đang ở Mỹ là hợp pháp . Việc chứng minh cư trú hợp pháp, thường thông qua những giấy tờ sau :

 • Đơn I-94
 • Visa
 • Khai sinh
 • Ly hôn (nếu có)

Mẫu đơn yêu cầu:

 • Đơn  I-130
 • Đơn I-130A
 • Đơn  I-485
 • Đơn I-765
 • Đơn I-131
 • Đơn I-864
 • Đơn I-944
 • Đơn G-1455
 • Đơn WR-703

Trường hợp xin thẻ xanh cho cha mẹ hoặc con cũng nộp tất cả các mẫu đơn giống như trên trừ đơn I-130A

4. XIN THẺ XANH 10 NĂM (THẺ XANH VĨNH VIỄN)

Sở di trú cấp thẻ xanh 2 năm cho trường hợp xin thẻ xanh theo diện vợ chồng với mục đích muốn thử thách và kiểm chứng lại xem mối quan hệ vợ chồng có phải là thật hay không, hay mục đích giả mạo để nhập cư. Nếu Sở di trú tin mối quan hệ là thật thì sẽ cấp thẻ xanh 10 năm, còn nếu Sở di trú không tin mối quan hệ vợ chồng và cho rằng đây là hôn nhân giả thì sẽ không cấp thẻ xanh 10 năm và người được bảo lãnh sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh có điều kiện, vậy nên quý vị phải nộp đơn xin đổi sang thẻ xanh 10 năm trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn 90 ngày.

Tiến trình xin thẻ xanh 10 năm

 1. Quý vị nộp giấy tờ và mẫu đơn yêu cầu kèm theo lệ phí cho Sở di trú
 2. Sau khi Sở di trú nhận được đơn xin đổi sang thẻ xanh 10 năm của quý vị, Sở di trú sẽ gửi ra giấy thông báo đã nhận hồ sơ. Giấy thông báo này có giá trị gia hạn thẻ xanh 2 năm thêm 1 năm nữa trong thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm. Quý vị có thể sử dụng giấy thông báo này kèm với thẻ xanh 2 năm một cách hợp pháp trong lúc chờ đợi.
 3. Nếu Sở di trú tin tưởng mối quan hệ là vợ chồng thật sự thì sẽ cấp thẻ xanh 10 năm cho quý vị.
  Nếu Sở di trú gửi thư mời quý vị đến phỏng vấn thì có nghĩa rằng Sở di trú nghi ngờ mối quan hệ này và muốn xác nhận lại trong buổi phỏng vấn. Cả 2 vợ chồng bắt buộc phải có mặt nếu được mời phỏng vấn và nên chuẩn bị kĩ lưỡng giấy tờ bằng chứng cho mối quan hệ.

Giấy tờ và mẫu đơn cần thiết để nộp đơn xin đổi sang thẻ xanh 10 năm

 • Đơn I-751
 • Giấy hôn thú
 • Copy thẻ xanh 2 năm
 • Bill điện nước, gas, điện thoại…
 • Bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ
 • Giấy khai sinh con chung (nếu có)
 • Giấy khai thuế chung của 2 người trong vòng 2 năm qua
 • Giấy hợp đồng thuê nhà chung
 • Tài khoản ngân hàng chung của 2 người
 • Tài sản đứng tên chung 2 người

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI