989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 12 NĂM 2021

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

  • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014
  • Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên
  • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân: Ngày 22/09/2015
  • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ: Ngày 22/11/2008
  • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2007

BÀI VIẾT LIÊN QUAN