989 Story RD., Suite 8075 San Jose, CA 95122 USA

TIN TỨC

Ngày 13 tháng 7 năm 2022

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 08 NĂM 2022

- Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên - Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân: Ngày 22/09/2015 - Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ: Ngày 22/11/2008 - Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2007 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: Văn phòng San Jose: (408) 998-5555 Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118

Ngày 7 tháng 3 năm 2022

Lịch Chiếu Khán Di Dân Tháng 03 Năm 2022

- Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

Tin mới từ NVC – cho những hồ sơ đang đợi phỏng vấn

Thời gian trước đây do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 làm cho số lượng hồ sơ ứ đọng tại NVC rất lớn, nên NVC đã đưa ra những ưu tiên phỏng vấn trước và sau như sau:

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 02 NĂM 2022

Lịch chiếu khán tháng 2 không thay đổi so với tháng 1 - Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 01 NĂM 2022

- Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 12 NĂM 2021

- Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên